အမည္ ေဇာ္မင္းေက်ာ္

ကေလာင္အမည္ ျပည္ေသြးႏိုင္

ေမြးသကၠရာဇ္ ၁.၁၀.၁၉၆၈

အဘအမည္ ဦးေက်ာ္သန္း

အမိအမည္ ေဒၚခင္စန္းျမင့္

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္ ၉/လ၀န(ႏိုင္) ၁၀၆၉၄၇
လူမ်ဳိး/ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ
အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ ရွိ
ပညာအရည္အခ်င္း B.Econ(Eco), ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(၁၉၉၃) ခုႏွစ္။
အလုပ္အကိုင္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ –
ရြက္ႏုေ၀မဂၢဇင္း(၂၀၀၆)၊ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း(၂၀၀၇)၊
ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း(၂၀၀၈-၂၀၁၄)၊
တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူအျဖစ္
ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္း(၂၀၁၄ မွ ယေန႔ထိ)
စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ စီစဥ္သူအျဖစ္
ေခတ္ျပတုိက္စာေပ(၂၀၁၄ မွ ယေန႔ထိ)
လူမႈေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္သူအျဖစ္
One More အစီအစဥ္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဦးေဆာင္သူ

၁၉၆၈ ခု၊ ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္း၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ပိုင္း ကြမ္းၿခံ ေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္၊ ဧလာ အထကမွ ဒသမတန္းေအာင္ၿပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္၊ B.Econ (Eco) ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ မွ ၁၉၉၅ အထိ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္ ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာတြဲဘက္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပထမအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဗဟုိလူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ရုံးအဖြဲ႔မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပး အပ္ျခင္းခံရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟုိလူငယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ရုံး တုိ႔တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးခရီးစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီး၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ အင္းစိန္ေထာင္(သီးသန္႔) တြင္ ေလးလခြဲခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႔အခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြက္ႏုေ၀မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ စာေပနယ္သုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ မွ စ၍ ယေန႔အထိ ေခတ္ရန႔ံမဂၢဇင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တၿပိဳင္ တည္းတြင္ ေခတ္ျပတိုက္စာေပ၏ စီစဥ္သူႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္၊ စာေရးဆရာေမာင္သာခ်ဳိတုိ႔ႏွင့္အတူ လူတစ္ဦး၊ တစ္လ၊ တစ္ေထာင္ စုေဆာင္းၿပီးျပန္လည္ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိေသာ One More အစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ေလးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ သမီးတစ္ဦး သား တစ္ဦးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.