ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၅)ရက္၊ (၆)ရက္။

  • (၅)ရက္ မနက္ပိုင္း – ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိန္း (2008 Constitution Amendment & Current Political Challenges)
  • ေန႔လယ္ပိုင္း – ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္( Asean အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ)
  • (၆)ရက္ – ေဒၚခင္ေလး(Human Rights & Women Rights)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.