ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၅)ရက္၊ (၆)ရက္။

  • (၅)ရက္ မနက္ပိုင္း – ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိန္း (2008 Constitution Amendment & Current Political Challenges)
  • ေန႔လယ္ပိုင္း – ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္( Asean အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ)
  • (၆)ရက္ – ေဒၚခင္ေလး(Human Rights & Women Rights)

39 Comments

  1. Tesco Viagra Or Boots Viagra Are They Cheaper.Alcohol Drinking alcohol decreases the blood flow to the penis.How Viagra works for healthy men, women and children.The main circulating active metabolite, which is formed as a result of N-demethylation of sildenafil, is subjected to further metabolism.A few simple ingredients put here on God s earth that can finally solve your problems for good.

  2. Hello. And Bye.

  3. Medication information. Short-Term Effects.
    allopurinol pill in USA
    All information about medicament. Get information now.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.