သံလြင္၏ တတိယအစီအစဥ္အျဖစ္  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆုိင္ ခန္းမတြင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ဦးေမာ္သန္း(ပါေမာကၡခ်ဳပ္-ၿငိမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း(International Peace and Social Justics)၊ ဦးမင္းဇင္(ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအင္စတီက်ဴ႕) တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။Read More →

သံလြင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ သတင္းစာမ်ားက သမိုင္း ကိုေျပာေနၾကသည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Central Hotel တြင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေၾကးမုံဦးကိုကိုႀကီး(ဟန္ေဂရီကိုကိုႀကီး)တုိ႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာႏွင့္သတင္းေထာက္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။Read More →

သံလြင္၏ ဒုတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Doreen Restaurant ႏွင့္ My Garden Restaurant တုိ႔တြင္ အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ႔ၿပီး ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္း(သမိုင္းပါေမာကၡ-ၿငိမ္း) က ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာႏွင့္သတင္းေထာက္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။  Read More →